PROINTERKOM PRODUKCJA

1. Waga najazdowa z Terminalem PUE 4/5 firmy RADWAG2. Waga najazdowa z Terminalem PUE 4/5 firmy RADWAG3. Waga z Terminalem PUE 4/5 firmy RADWAG na magazynku przypraw4. Waga z Terminalem PUE 4/5 firmy RADWAG na magazynku przypraw5. Produkcja opcje.6. Dodawanie i edycja produktów.7. Dodawanie i edycja składników.8. Wprowadzanie receptur produktów.9. Produkcja według dni.10. Produkcja dnia.11. Produkcja za okres.12. Kontrola receptur.13. Rekordy odbierane z wag elektronicznych na rozbiorze i produkcji. (terminale wagowe firmy RAD-WAG PUE 4/5)

o firmie narzędzia produkty kontakt


- 2016 PROINTERKOM -