font PROINTERKOM
Bot napisany w MS Access

1. Program wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka. Czasem jego funkcją jest udawanie ludzkiego zachowania. Program ten pozwala na sterowanie, obsługę innego programu czy strony internetowej, dla której nie ma innej możliwości sterowania. Program może wpisywać tekst, przyciskać przyciski, wyszukiwać obrazki i na nie klikać oraz realizować wiele zadań bez udziału człowieka, w sposób automatyczny. Możemy, więc wiele zadań zlecić naszemu programowi, który wykona je w określonym czasie.

o firmie narzędzia produkty kontakt


- 2016 PROINTERKOM -